GDPR

GDPR Policy

 

 

Integritetspolicy

Den här sidan informerar dig om våra policyer angående insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst. Vi använder dina uppgifter för att utveckla och förbättra vår tjänst. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy.

 

Användardata

Användardata är data som samlas in automatiskt antingen som genereras av användningen av tjänsten eller av tjänsteinfrastruktur sig själv (till exempel längden på ett sidbesök).

 

Vad är en kaka?

Kakor är små textfiler som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster. De kan användas för att förbättra webbplatsen och göra den enklare för dig att använda eller för att hjälpa oss att analysera och förbättra vår webbplats och tjänster. Ibland placeras de för att tilltala dig med de mest relevanta meddelandena. 

 

Kakor kan vara “beständiga” eller “sessions” kakor. När du använder och kommer åt tjänsten kan vi placera ett antal filer i din webbläsare.

 

Vi använder kakor för följande syften: för att aktivera vissa funktioner i tjänsten, för att tillhandahålla analyser, för att lagra dina preferenser, för att möjliggöra annonsleverans, inklusive beteendebaserad reklam.

 

Vi använder både sessions- och beständiga kakor på tjänsten och vi använder olika typer av kakor för att köra tjänsten. Vi kan också använda viktiga kakor för att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton.

 

Låt kunden välja

Om du vill ta bort kakor eller instruera din webbläsare att ta bort eller vägra kakor, besök din webbläsares hjälpsidor.

 

Observera dock att om du tar bort kakor eller vägrar att acceptera dem kanske du inte kan använda alla funktioner vi erbjuder, att du kanske inte kan lagra dina inställningar och att vissa av våra sidor kanske inte visas korrekt.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig avser en person som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt eventuella personuppgifter behandlas eller ska behandlas.

 

Syftet med denna integritetspolicy är att Borås Padelklubb är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Med databehandlare (eller tjänsteleverantör) menas varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar.

 

Databehandlare (eller tjänsteleverantör) avser varje person (utom en anställd hos den personuppgiftsansvarige) som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

 

Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

 

Registrerad

Den registrerade är varje levande individ som är föremål för personuppgifter.

 

Användare

Användaren är den individ som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade som är föremål för personuppgifter.

 

Informationsinsamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig. 

 

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 •     E-postadress
 •     Förnamn och efternamn
 •     Telefonnummer
 •     Adress, stat, provins, postnummer, stad
 •     Kakor och användningsdata

 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. 

Du kan välja att ta bort meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar.

 

Användardata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten uppnås och används (“användardata”). Denna användardata kan innehålla information som din dators internetprotokoll adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unikt enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

 

Platsdata

Vi kan komma att använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det (“platsdata”). Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

 

Spårnings- och data

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.

 

Kakor är filer med små mängder data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Kakor skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

 

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla kakor eller att indikera när en kaka skickas. Men om du inte accepterar kakorna kan du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

 

Användning av data

 

Borås Padelklubb använder dess insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 

 •     För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 •     För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 •     För att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 •     För att ge kundsupport
 •     För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 •     För att övervaka användningen av vår tjänst
 •     För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 •     För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information

 

Lagring av data

Borås Padelklubb kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

 

Borås Padelklubb kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

 

Borås Padelklubb kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

 

Avslöjande av data

Avslöjande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan Borås Padelklubb behöva lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

 

Juridiska krav

Borås Padelklubb kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 •     För att uppfylla en laglig skyldighet
 •     För att skydda och försvara Padel Sports Clubs rättigheter eller egendom
 •     För att förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med Tjänsten
 •     För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 •     För att skydda mot juridiskt ansvar

 

Dina rättigheter

Borås Padelklubb strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

 

När som helst kan du uppdatera dina personuppgifter direkt i avsnittet med dina kontoinställningar. Om du inte kan ändra dina personuppgifter, vänligen kontakta oss för att göra de nödvändiga ändringarna.

 

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredje parts företag för att underlätta vår tjänst (“tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla tjänsten för vår räkning, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

 

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

 

Analytics

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan ta bort din aktivitet på tjänsten som är tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

 

 

 

 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

 

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

 

Omyndig integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år (“barn”).

 

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på vår webbplats.

 

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar “ikraftträdandedatumet” överst i denna sekretesspolicy.

 

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

 

Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy!